Lo Rat Penat nomenarà Prohom a Anfós Ramon i Garcia

Mar
2015
08

posted by on Actes i activitats, Cultura, Nacional, Valencianisme

Lo Rat Penat rendirà homenage al poeta Anfós Ramon i Garcia (1924-2014) en el seu nomenament com a Prohom de l’entitat. Anfós Ramon està considerat com el millor poeta en Llengua Valenciana del sigle XX, destacant especialment com u dels autors mes prolifics en poesia festiva, sent autor de mes de 900 llibrets de falla.

L’acte es celebrarà el proxim dia 9 de març de 2015, dilluns, a les 19.30 h. en el Salo Constanti Llombart de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valencia.

PROGRAMA

I PART

– Paraules del President de Lo Rat Penat, Enric Esteve i Mollà.

– Llectura de l’Acta en el nomenament de Prohom al poeta Anfós Ramon i Garcia.

– Els fills i familia de l’homenajat farà entrega a Lo Rat Penat del retrat d’Anfós Ramon realisat pel pintor J.A. Espinar per a la Galeria de Prohoms de la Societat d’Amadors de les Gories Valencianes.

II PART

– Llectura de poemes a carrec de Remigi Pons i Tudela.

– Actuacio del Cor Popular de Lo Rat Penat (Presidenta: Rosa Bartual; Director: Jesús Madrid)

– Actuacio del cantautor Vicent Savall.