El Casal Bernat i Baldoví convoca el II Premi a la millor dicció en el concurs de teatre en Llengua Valenciana

Jul
2015
26

posted by on Cultura, Festes, Valencianisme

L’associació cultural Casal Bernat i Baldoví té entre els seus fins estatutaris “consolidar l’ensenyança i difusió de la llengua valenciana i la promoció del seu us normal i creixent en tots els àmbits de la festa i de la societat en general”, aixina com també “la defensa, estudi, difusió i foment de l’aprenentage de la llengua valenciana com a idioma històric, propi i privatiu del poble valencià”.

Per eixe motiu, la nostra associació convoca el II premi a la millor dicció en llengua valenciana en el concurs de teatre en llengua valenciana de l’eixercici 2015-2016.
Este premi se regirà per les següents bases:

1) El premi consistix en 500 € i un estandart, al grup de teatre que, a criteri del jurat i entre totes les comissions de falla participants en el Concurs de teatre en llengua valenciana organisat per la Junta Central Fallera, presente una millor dicció en llengua valenciana en les seues representacions.

2) Se valoraran totes les representacions de les comissions inscrites en el XLII Concurs de teatre en llengua valenciana (obra curta B, obra curta A i obra llarga) i en el XXXIII Concurs de teatre infantil en llengua valenciana, eixercici 2015-2016. Per tant, no és necessària inscripció expressa en el present premi.

3) La referència del jurat evaluador, d’acort en uns criteris d’estricta valencianitat llingüística, seran els següents documents normatius, consultables en llínea:

Estàndart oral valencià
Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació
Diccionari general de la llengua valenciana
Diccionari bilingüe valencià-castellà / castellà-valencià

4) El fallo dels jurats se farà públic abans del 19 de març de 2016 en la pàgina web del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la comissió guanyadora. Este fallo serà irrecurrible.

5) L’acte d’entrega del premi es farà abans del més de juny del 2016 en la gala d’entrega dels III Premis Casal Bernat i Baldoví.

 

Etiquetes: , , ,