Archive for the ‘Actes i activitats’ Category

posted by on Actes i activitats, Cultura, Tots els dies 9, Valencianisme

L’ultima edicio de l’activitat “Tots els dies 9” de l’any 2015, dedicada a la recuperacio de la memoria de tots aquells valencians que han contribuit al progres i enaltiment de la societat valenciana, estarà dedicada a la figura de Lluïs Fullana i Mira, un dels grans referents en l’estudi de l’idioma valencià i la defensa […]

posted by on 25 d'abril, Actes i activitats, La Plataforma, Nacional, Valencianisme

25 d’abril de 2015. 308 anys han passat ya des d’aquell fatidic dia de 1707 a on la desfeta d’Almansa propicià la promulgacio del Decret de Nova Planta que “por justo derecho de conquista” abolia els Furs i privilegis del Regne de Valencia. Eixe fatidic dia s’inicià la decadencia i proces de despersonalisacio de la […]

posted by on Actes i activitats, Cultura, La Plataforma, Tots els dies 9, Valencianisme

Un nou mes i una nova celebracio de “Tots els dies 9“. En este mes d’abril l’activitat estarà dedicada a Nicolau Primitiu Gomez Serrano. A banda de la seua figura i el seu marcat compromis en el valencianisme, la seua biblioteca fon el germen de l’actual Biblioteca Valenciana, i com que es complixen 30 anys de […]

posted by on Actes i activitats, Cultura, Valencianisme

Dema dia 26 de març, dijous, la Sèu d’El Piló de Burjassot acollirà la conferencia “Figures senyeres del valencianisme, segles XIX i XX. Aportacions“, pronunciada pel president del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, Juli Moreno.

posted by on Actes i activitats, Cultura, La Plataforma, Tots els dies 9, Valencianisme

La jornada “Tots els dies 9” del mes de març estarà dedicada a Regino Mas i Marí, Mestre artesa i artiste faller, que en la seua tecnica revolucionà el mon de la construccio i concepcio de les falles. Els seus monuments destaquen per la majestuositat escultorica de les figures, especialmente per la figura central o […]