Documentacio

1. Informacio sobre les banderes

En esta seccio pots trobar documentacio sobre quines son les autentiques banderes utilisades pel valencianisme, i quines son les que mostren els pancatalanistes.

2. Informacio sobre les ideologies

La Plataforma considera fonamental diferenciar correctament les diverses ideologies que actualment estan presents en la societat valenciana. Per aixo, este apartat resumix i aclarix els origens i els objectius del pancastellanisme, el pancatalanisme, el regionalisme i el valencianisme o nacionalisme valencià.

3. Comarcalisacio

En esta seccio donem una explicacio detallada sobre la distribucio comarcal de la nostra terra i argumentem sobre l’eliminacio de l’actual sistema de distribucio provincial, que partix la nostra terra i provoca divisions entre els valencians.

4. Hemeroteca de la revista Rogle

En esta seccio posem a disposicio de tots els llectors l’hemeroteca de numeros de la revista Rogle que edita el Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana. Des d’este apartat es poden descarregar en format PDF tots els numeros des de l’any 2006.

5. Testimonis historics sobre l’identitat valenciana

En este apartat pots trobar 13 testimonis historics d’escritors en castellà, catala i valencià que demostren solidament l’identitat dels valencians. Estes afirmacions historiques venen acompanyades dels seus corresponents textos originals.

6. Del fi de semana al “cap de setmana”, en poc de temps

Es tracta d’un interessant articul, realisat per Manolo Gimeno i Juan, membre de l’Institut d’Estudis Valencians (IEV). En esta narracio, Gimeno parla de l’orige de l’expressio valenciana fi de semana i del canvi de la nomenclatura catalana al mot “cap de setmana”.

7. Discurs de Leopoldo Penyarroja en el trenta aniversari de l’acte d’adhesio a les Normes d’El Puig

L’intervencio de Leopoldeo Penyarroja en este aniversari ilustra el passat i present de la situacio llingüistica valenciana.

 

Deixa un comentari