Informacio sobre les banderes

1. Introduccio.

Les banderes son unes ensenyes que servixen per a representar a un grup de gent, a una nacio, i que no tenen mes valor que el simbolic que li vullga donar la gent.

Totes les banderes son inventades, cap es d’orige divi, tot son invents de les persones i cap troç de tela te mes validea que atre.

Simplement apliquem l’idea i la representacio que les persones donem a les banderes d’una forma determinada.

Aci tractarém d’explicar un poc al voltant d’algunes de les banderes que podem trobar a voltes en la nostra nacio i que son part fonamental del conflicte valencià. No es la nostra idea la de fer cap explicacio historica de cada ensenya, aixo es una cosa que es dels historiadors. Simplement farem una valoracio actual i una explicacio de qué representa cada bandera.

Intentarém demostrar quines ensenyes son propies dels valencians i quines no ho son. Per a evitar confussions inecessaries.

2. Real Senyera Valenciana.

Real Senyera ValencianaEs la bandera oficial de la nostra nacio i aixina està reconeguda en el nostre Estatut d’Autonomia. Es la bandera que majoritariament accepta la poblacio valenciana. Sense entrar en discrepancies historiques de si es senyera del Regne o a soles del Cap i Casal, l’unic cert es que a dia de hui es la bandera que mos representa a tots (o a la gran majoria) i la que te els seus trets diferencials que mos fan diferents com a poble.

La Real Senyera ha sigut manipulada per uns i atres. El “blaverisme” deu el seu nom al blau d’esta bandera i a la seua defensa ferma en l’epoca de la transicio.

En esta epoca trobem dos sectors. Per una banda els que realment defenen esta bandera com a bandera nacional valenciana representativa de l’antic Regne de Valencia i de l’actual Nacio Valenciana i que mos dona un sentiment propi i valencià.

I per atra els espanyolistes que la defenen per a anar en contra de la “quatribarrada” i de tot lo que siga “agermanament” en els catalans. Una defensa esta ultima no per conviccio, sino per necessitat d’anar “en contra de” (Països Catalans) i a favor de l’unitat de l’Estat Espanyol (espanyolisme). Els valencianistes que fem un us correcte de la nostra bandera com a representacio del nostre territori mos veem de normal acusats d’espanyolistes quan realment estem utilisant un simbol netament valencià.

A la nostra bandera l’han prostituit de tal manera que es casi “normal” vore com la duen persones de l’extrema dreta espanyola, s’ha utilisat politicament de tal forma que creem una cosa “normal” el despreci que alguns fan cap a ella nomenat-la “la blavera”. D’ella s’han dit moltes falsetats totes per tal de desprestigiar-la, pero lo que ningu pot negar es que es la bandera nacional dels valencians. I qualsevol que es sentixca valencià la defen com a propia.

3. Estrelada Valenciana.

estrelada valencianaEsta es la bandera que representa al nacionalisme valencià, independentment de l’ideologia politica (d’esquerres o de dretes). No es cap bandera nacional perque no representa a cap territori, simplement es una bandera de lluita. La bandera que representa al nostre territori es la Real Senyera Valenciana.

La bandera nacionalista valenciana te una estrela blanca que representa el nacionalisme que es la proyeccio politica del sentiment valencianiste. No tots els que siguen valencianistes han de ser nacionalistes, perque el valencianisme, en ser un sentiment personal, varia totalment depenent de cada persona. Lo que si que es cert es que el nacionalisme es la representacio politica del valencianisme aplicada al maxim. Perque aquell que realment vol lo millor per a la seua terra sera nacionalista, es a dir, un defensor de la seua terra.

A voltes s’ha volgut desprestigiar ad esta bandera dient que es una bandera “catalanista”. Estes acusacions venen per dos motius. Per una banda, pel paregut que te en “l’estelada” catalana del triangul (per ignorancia). I per atre costat perque la gent del espanyolisme que diu defendre la Real Senyera Valenciana te por de que el nacionalisme valencià siga en un futur alguna cosa mes que una realitat. Aixina, al dir que es “catalanista”, conseguixen que hi haja gent que no s’acoste al nostre moviment quan en realitat els que diuen aixo son “espanyolistes” pero s’amaguen. No voreu mai a cap valencianiste dir que esta bandera de lluita es catalanista o espanyolista, es simplement valenciana i valencianista.

Hi ha testimonis grafics de la seua utilisacio en l’epoca de la Republica Espanyola sobretot per part del partit Accio Nacionalista Valenciana de Miquel Adlert i Noguerol i Xavier Casp i Verger.

Primera documentacio de la seua existencia en 1910, en un acte d’Accio Nacionalista Valenciana.

4. Estrelada Valenciana d’estrela roja.

estrelada valenciana rojaEsta bandera es tambe una bandera de lluita, que no representa cap territori, pero si una ideologia prou clara: l’esquerra.

Es una bandera que es va fer famosa en el seu moment gracies al cartell del partit Esquerra Valenciana de la Guerra Civil Espanyola, pintat per Dubon.

Actualment la gent nacionalista i d’esquerres l’ha fet i la fa servir. En la transicio fon utilisada en mes asiduitat pel partit Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV), i fins a dia de hui la gent que simpatisa en eixa ideologia l’utilisa de normal.
L’estrela es de color roig en referencia a l’estrela roja marxista.

5. Senyera catalana.

senyera catalanaEsta bandera es la que representa ara a Catalunya, ya que sempre ha segut la bandera d’Arago, en l’actualitat la bandera d’Arago es practicament igual pero en un escut enmig.

Per a una part de la poblacio valenciana esta es la bandera que representa “El Païs Valencià”. Segons esta part de la societat valenciana, esta bandera es totalment valenciana i fan alusio al Peno de la Conquesta. I encara que historicament no estiga demostrat que el Peno fora quatribarrat hi ha gent que l’assumix com a bandera propia dels valencians. L’unic cert es que sempre s’ha utilisat en contraposicio a la Real Senyera Valenciana.

Tot ve arraïl de la “Batalla de Valencia” en la transicio. L’esquerra valenciana estava mes preocupada per “agermanaments” en els veïns de dalt i van optar per un essencialisme catalaniste realment frustrant per a una gran part de la poblacio valenciana que no es sentia identificada en esta bandera. En eixe moment van utilisar la llengua (unitat vs independencia) i la bandera (quatribarrada vs Real Senyera) com a elements confrontats, no es podia estar a favor de l’unitat de les llengües i utilisar “la blavera” i inclus hui en dia, es practicament impossible, llevat d’alguns acostaments ultims per aquells que son hereus de la “tercera via”. Per tal de que fora una bandera “normal” s’havia de desprestigiar “la blavera” dient que era a soles “bandera de la ciutat”, una bandera “feixista”, un “invent”, en definitiva que la quatribarrada era la mes important. Pero no per amor a la quatribarrada, no perque en vore-la te represente, sino perque aixo, junt en l’unitat de les llengües, es lo que mos faria ser completament catalans, es a dir lo que no som, o al menys lo que la gran majoria de la poblacio no sent.

6. Estelada catalana.

estelada catalanaEsta bandera que es diferencia notablement de la valenciana, es la que representa la lluita nacionalista de Catalunya, i per extensio ideologica a lo que s’anomena com a “Països Catalans”. A diferencia de la valenciana (l’estrela blanca està damunt de la franja blava original de la Real Senyera) esta te en la quatribarrada el triangul i l’estrela blanca de la bandera de Cuba. Es va posar quan Cuba es va independisar com a colonia espanyola i els catalans en un sentiment de germanor independentista ho van afegir a la seua quatribarrada. Fon la bandera de l’Estat Catala de principis de segle i fon la utilisada per Francesc Macià.

En l’actualitat representa l’independentisme catala, i en Valencia es veu quant apenes en manifestacions catalanistes ya que preferixen utilisar “l’estelada catalana en estrela roja”.

Diuen que es de 1908, pero hi ha documentacio real de la seua existencia en 1918.

7. Estelada catalana d’estrela roja.

estelada marxista catalanaEsta bandera fon creada a principis dels anys setanta. I aci en Valencia es la mes vista per part dels partidaris dels Països Catalans puix a diferencia de Catalunya, els valencians pancatalanistes solen ser en sa gran majoria d’esquerres.

Te les mateixes connotacions que l’anterior en la diferencia de que l’inclusio de l’estrela roja dona una ideologia netament d’esquerres a diferencia de l’anterior.

Tornar a Documentacio

 

Deixa un comentari