Nacionalisme i regionalisme

El regionalisme actual, no te res a vore al d’uns anys arrere. Puix que actualment, es una manifestacio politica valencianista del passat. Pareix un sentiment de nostalgia i de conformacio de la situacio actual, que busca trobar la nostra valencianitat dins d’una supraestructura (cultura) aliena a la propia. La finalitat ultima d’este moviment es de ser valencians-castellans o valencians-catalans. Estos ultims son els nous regionalistes.

El regionalisme valencià ha canviat, per tant, el seu significat. En un principi, els regionalistes valencians eren autentics nacionalistes. Encara que no s’autodenominaven com a tal. Hui en dia, els regionalistes, de caracter castellanisant o catalanisant, volen que la nacio valenciana siga una regio d’Espanya o Catalunya.

El nacionalisme es la defensa de la cultura propia d’un poble. Actualment, està tacat davant de l’opinio publica i bombardejat a base de falacies, pel poder central i centralisador de Madrit per a evitar canvis que duguen als politics a la perdua de poder sobre els demes territoris. Per aixo, els valencianistes potencien el nacionalisme sa i coherent. Els nacionalistes lluiten per a perpetuar culturalment l’existencia del poble valencià, sense molestar a ningu. S’interessen per l’economia, l’empresa, les lleis, les infraestructures, la moda, les festes, la llengua, l’ecologisme, la societat, la moral, etc. Tot aço, sent tolerants i solidaris.

El nacionalisme partix d’un punt comu: Valencia es la seua patria. Pero este moviment, tambe te diferents branques. Pot ser, mes evolutiu, que treballa per una Valencia dins d’una Espanya federada; o mes excloent que vol l’independencia de la nacio valenciana.

Es precis saber que per a continuar sent valencians, hem de sentir que ho som; aixina ho serem. Per a perpetuar-ho hem d’estar orgullosos i mostrar-ho als demes en total naturalitat, des del respecte i la tolerancia que sempre nos ha caracterisat. La manifestacio externa d’orgull, contagia. Sense manifestacio externa i coherent d’orgull a tots els que nos rodegen, desapareixerem. Nomes podem mostrar unio si tots seguim les mateixes directrius. La qüestio normativa del valencià és fonamental. Les Normes d’El Puig, per eixemple, son un punt irrenunciable.

Tornar a Informacio sobre les ideologies

Tornar a Documentacio

 

Deixa un comentari