Pancastellanisme

El pancastellanisme mamprengue durant la Guerra de Succesio. A partir del 25 d’abril de 1707, el rei Borbo decidi que volia crear una Espanya unica. Per eixe motiu, es volgue impondre a un païs multicultural una unica cultura: la castellana; rebujant totes les demes. En conseqüencia, es desprecià als valencians. El domini governamental per part del rei castellà Felip V ha fet grans mals en la personalitat valenciana. Felip V aplegà a la conclusio que havia d’arrasar en l’orgull dels valencians de ser com son. Per aixo, havia de destruir la nostra cultura i impondre la d’atra nacionalitat. Per a l’expansio de la cultura castellana hague de fer canvis administratius, territorials (descomarcalisacio i provincialisacio). Ademes, tambe intentà suplantar la llengua valenciana per la castellana. I, fins i tot, abolir els furs del Regne de Valencia. A pesar de centenars d’anys de pressions per a fer efectiva eixa imposicio cultural, social i economica la personalitat del poble valencià s’ha mantes. Encara, que no de manera intacta.

En l’actualitat, les accions pancastellanisadores son molt mes potents, ya que utilisen la sabiduria filosofica desenrollada durant l’historia del ser huma; potenciada, ademes, per la Revolucio Cientifica i Tecnologica. Gracies a tota esta estructura, conseguixen entrar directament en la vida quotidiana d’una persona, de la manera mes contudent mai conseguida. La televisio, els videojocs, l’educacio, la radio, la musica, els llibres, la prensa, els deports… son nomes alguns eixemples d’esta estructura.

Els valencians volem continuar sent valencians, pero mos resulta casi imposible poder mantindre la nostra existencia dins de l’estructura actual de l’estat espanyol. Per aixo, precisem d’un canvi que evite la nostra desaparicio. Mosatros no volem deixar de ser espanyols, es que no mos deixen ser espanyols sense deixar de ser tambe valencians. Per aixo, mos fan passar a ser valencians-castellans. Afirmen defendre les cultures, pero la realitat està en els actes. I es que lo valencià va morint dia a dia.

Hi ha valencians que han deixat de considerar a Valencia com la seua patria. Estos desigen que la seua nacio siga una Espanya unida, formada per una unica cultura, es a dir, Castella ampliada. Pero, som mosatros els que hem de decidir si volem una atra idea d’Espanya, un estat de nacions real.

Tornar a Informacio sobre les ideologies

Tornar a Documentacio

 

Deixa un comentari