Hemeroteca del “Tots els dies 9”

La serie d’activitats Tots els dies 9 vol recuperar la memoria de tants valencians i valencianes que han contribuit al progrés de la societat, sobreeixint per les seues actuacions en els mes diversos camps: culturals, socials, cientifics, deportius, economics…

Fon organisada inicialment per l’associacio Accio Regne de Valencia (ARV) i el Colectiu Fullana, i mes tart represa per l’entitat civica Convencio Valencianista en la colaboracio tambe del Colectiu Fullana i d’unes atres associacions. La Plataforma Jovenil Valencianista se va implicar en l’iniciativa en la tretzena edicio, dedicada a l’Heroe Nacional Valencià Francesc de Vinatea.

En cada una de les edicions s’edita un diptic que conté una biografia de la personalitat que se recorda. En el proposit de contribuir al coneiximent de dits personages i l’importancia de la seua obra arrepleguem en esta pagina dits fullets en format pdf.

Tots els dies 9 – 1. Constanti Llombart
Tots els dies 9 – 2. Sor Isabel de Villena
Tots els dies 9 – 3. Vicent Peris
Tots els dies 9 – 4. Federic Feases i Carrión
Tots els dies 9 – 5. Vicent Blasco Ibáñez
Tots els dies 9 – 6. Joaquim Sorolla i Bastida
Tots els dies 9 – 7. Fausti Barberà i Martí
Tots els dies 9 – 8. Francesc Bosch i Morata
Tots els dies 9 – 9. Blai Bellver i Tomàs
Tots els dies 9 – 10. Josep Bernat i Baldoví
Tots els dies 9 – 11. Joan Batiste Basset
Tots els dies 9 – 12. Lluïs de Santangel
Tots els dies 9 – 13. Francesc de Vinatea
Tots els dies 9 – 14. Josep Martínez Aloy
Tots els dies 9 – 15. Francesc Moliner i Nicolas
Tots els dies 9 – 16. Josep Aguirre i Matiol
Tots els dies 9 – 17. Rafael Guastavino i Moreno
Tots els dies 9 – 18. Regino Mas i Marí
Tots els dies 9 – 19. Nicolau Primitiu Gómez Serrano
Tots els dies 9 – 20. Josep Segrelles Albert
Tots els dies 9 – 21. Antoni Josep Cavanilles i Palop

 

Deixa un comentari