posted by on Actes i activitats, Cultura, Valencianisme

Dema dia 26 de març, dijous, la Sèu d’El Piló de Burjassot acollirà la conferencia “Figures senyeres del valencianisme, segles XIX i XX. Aportacions“, pronunciada pel president del Rogle Constanti Llombart de Cultura Valenciana, Juli Moreno. || Amplia el contingut

posted by on Cultura, La Plataforma, Valencianisme

El servici de Documentacio de la Plataforma Jovenil Valencianista posa a disposicio de tots una nova seccio del portal web en l’hemeroteca de l’activitat “Tots els dies 9″, que cada 9 de mes recupera la memoria de tants valencians i valencianes que han contribuit al progrés de la nostra societat. || Amplia el contingut

posted by on Actes i activitats, Cultura, La Plataforma, Tots els dies 9, Valencianisme

La jornada “Tots els dies 9” del mes de març estarà dedicada a Regino Mas i Marí, Mestre artesa i artiste faller, que en la seua tecnica revolucionà el mon de la construccio i concepcio de les falles. Els seus monuments destaquen per la majestuositat escultorica de les figures, especialmente per la figura central o remat, i descolla la satira que destilen les seues escenes critiques, particularment en el periodo de posguerra a on hague d’afinar l’ingeni per a criticar aquella societat tan rigida. || Amplia el contingut

posted by on Actes i activitats, Cultura, Festes, Nacional

La revista «Lletrafaller» torna este dimarts, puntual a la cita fallera, despuix d’uns anys absent dels carrers. La presentacio del numero 8 de «Lletrafaller» tindrà lloc este dimarts, 10 de març, a les 19.30 hores, en el Museu de la Ciutat (Plaça de l’Arquebisbe, num. 3, de la Ciutat de Valencia). || Amplia el contingut

posted by on Actes i activitats, Cultura, Nacional, Valencianisme

Lo Rat Penat rendirà homenage al poeta Anfós Ramon i Garcia (1924-2014) en el seu nomenament com a Prohom de l’entitat. Anfós Ramon està considerat com el millor poeta en Llengua Valenciana del sigle XX, destacant especialment com u dels autors mes prolifics en poesia festiva, sent autor de mes de 900 llibrets de falla. || Amplia el contingut