Joan Costa

Mar
2014
01

posted by

“Els valencianistes no volem ser periferia del centre, ni manco encara periferia de la periferia”